Frågor & svar

Vad är spisbränsle?

Spisbränsle är ren flytande bioetanol (bioalkohol) som används för eldning i alla typer av skorstensfria kaminer och brännare.

Vad är spisbränslet gjort av?

Eco-Flame tillverkas av förnybar nordisk skogsråvara, majs eller potatis.

Är det miljövänligt?

Ja, eftersom Eco-Flame är en förnybar energikälla och det vid förbrännig aldrig bildas sot eller rök. Förbränningen är helt ren.

Hur fungerar det?

Spisbränsle kan liknas vid flytande ved, men till skillnad från ved brinner spisbränslet helt rent, utan sot eller rök. När det brinner i brännaren bildas samma restprodukter som finns i utandningsluft, dvs koldioxid, vattenånga och värme.

Blir det varmt vid eldning?

Ja, det blir en skön tillskottsvärme som beror på rummets storlek. Hur mycket värme som bildas beror på typ av skorstensfri kamin och effekten i dess brännare.

Hur mycket värme bildas?

Det beror på typ av brännare. Generellt ger en skorstensfri kamin ett betydande värmetillskott som kan jämföras med en traditionell öppen spis som eldas med ved. Mängden värme som utvecklas beror på brännarens effekt vilken anges av tillverkaren.

Luktar det?

Till skillnad från andra spisbränslen doftar Ecoflame neutralt. Vissa typer av förbränningskärl, som exempelvis ser ut som koppar, är extra känsliga och kräver bra bränslekvalitet för att ej avge lukt.

Hur länge räcker en flaska (1 liter)?

Det beror på brännarens effekt. Normalt räcker 1 liter till 2-4 timmars eldning.

Kan Ecoflame levereras till DHL Service Point?

Ja, men endast om man beställer den minsta förpackningen Small. Vid fler förpackningar levereras de dagtid till anvisad leveransadress. Vet man med sig att man ej är hemma så kan man välja leverans utan kvittens. Då ställer DHL av varorna hemma hos er.

Hur mycket kostar det att elda?

Räkna med i genomsnitt 12-14 kr/h.

Kan jag sänka förbrukningen?

Ja. Använd en kamin med ordentlig brännare/brännarkassett och där effekten kan regleras. Undvik om möjligt alla former av förbränningskärl som ser ut som koppar då dessa blir onödigt varma vilket ökar bränsleåtgången. Koppar är generellt mindre säkra eftersom de kan sakna reglermekanism och bli så varma att bränsle riskerar att koka och skvätta ut. Eco-Flame passar dock alla typer av skorstensfria kaminer och brännare, oavsett konstruktion.

Till vilka skorstensfria kaminmodeller passar Eco-Flame?

Till alla vanligt förekommande skorstensfria kaminer. Av säkerhetsskäl rekommenderas dock alltid ökad uppsyn över alla brännare som ser ut som koppar då dessa kan bli mycket varma. Detta är en generell rekommendation och har inget med bränslet att göra.

Var tillverkas Eco-Flame?

I Sverige. Råvaran är av nordiskt ursprung och ska ej blandas ihop med drivmedelsetanol till fordon som tillverkas av sockerrör i exempelvis Brasilien.

Hur tillverkas spisbränsle?

Etanol av den typ som används till spisbränslet Eco-Flame framställs genom fermentation som är en naturlig jäsningsprocess.

Hur mycket spisbränsle kan jag förvara hemma?

Upp till 100 liter. Se till att förvara bränslet i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan man använda Eco-Flame till något annat än spisbränsle?

Ja, Ecoflame är ett renare alternativ till Röd Etanol, T-sprit m .fl som används vid div hushållsändamål såsom rengöring.

Spisbränsle bioetanol